Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris liderem według raportu MQ firmy Gartner z 2017 r. dotyczącego zarządzania kampaniami wielokanałowymi

Firma SAP została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner z 2017 r. poświęconym zarządzaniu kampaniami wielokanałowymi. Pakiet SAP Hybris Marketing Cloud ułatwia zarządzanie ścieżką zakupową klienta i jego realizację w wielu kanałach marketingowych i komunikacyjnych.

;

Więcej informacji na temat tych analiz można uzyskać, pobierając darmowy egzemplarz raportu Magic Quadrant firmy Gartner.

Raport Magic Quadrant firmy Gartner z 2017 r. dotyczący zarządzania kampaniami wielokanałowymi

Zyskaj lepszy wgląd w potrzeby swoich klientów i dostarczaj im spersonalizowane i ukierunkowane oferty dzięki rozwiązaniu SAP Hybris Marketing w chmurze

Do najważniejszych możliwości, jakie oferuje to rozwiązanie, należą:
Głębszy wgląd w dane klienta

Pozyskuj i uzupełniaj dane o klientach oraz łącz je w jeden spójny obraz.

Błyskawiczna, zindywidualizowana obsługa

Angażuj każdego klienta indywidualnie dzięki danym kontekstowym pozyskiwanym w czasie rzeczywistym.

Szybkie i elastyczne działania marketingowe

Podejmuj trafne decyzje marketingowe dzięki w pełni przejrzystym, kompleksowym procesom marketingowym.

 

*Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje analityczne firmy Gartner zawierają opinie jej jednostki badawczej i nie należy ich interpretować jako opisu stanu faktycznego. Firma Gartner nie udziela w związku z tym badaniem żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.