Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris: ได้รับการรับรองสถานะในกลุ่มผู้นำด้าน Digital Commerce โดย Gartner

SAP Hybris ได้รับการจัดให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำในรายงาน Gartner Magic Quadrant ด้าน Digital Commerce ประจำปี 2017. ปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับ SAP Hybris นั่นก็คือความสามารถในการสนับสนุนโมเดลธุรกิจทั้งประเภท B2B และ B2C เช่นเดียวกับความสามารถในการขยายระบบ เพื่อให้พร้อมรองรับการขายในธุรกิจหลากหลายประเภททั่วโลก นอกจากนั้น SAP Hybris และ digital commerce platform ของ Hybris ยังได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับสุงจากการประเมินของลูกค้า ทั้งนี้ SAP Hybris ยังคง เติบโตด้วยอัตราการเติบโตสามหลัก สำหรับการให้บริการคลาวด์ และจำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งประเภท B2C และ B2B.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน Gartner Magic Quadrant กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบของรายงานฉบับนี้.

รายงาน Gartner Magic Quadrant ด้าน Digital Commerce ประจำปี 2017

เติบโตไปกับ SAP Hybris Commerce Cloud

SAP Hybris Commerce Cloud คือโซลูชั่นสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาระบบการขายที่ผสานทุกช่องทางเข้าไว้ด้วยกัน โซลูชั่นที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ที่เป็นส่วนตัว SAP Hybris Commerce Cloud มีความยืดหยุ่น พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งยังสามารถปรับได้ตามต้องการเพื่อรองรับช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงอีกด้วย ค้นหาคำตอบว่าทำไมผู้บริหารส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ SAP Hybris Commerce Cloud.

ลองมาดูความสามารถบางส่วนของโซลูชั่นชั้นนำของเรา:

เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มใช้งานโซลูชั่นรูปแบบคลาวด์ ระบบการขายที่ผสานทุกช่องทางเข้าไว้ด้วยกันได้จริง ภายในเวลาเพียง 3 เดือน

เชื่อถือได้

บรรลุเป้าหมายสูงสุดเรื่องช่วงเวลาทำงานเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการเชิงรุก และการสนับสนุนจากเราตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี

ระบบการขายที่ผสานทุกช่องทางเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง

ติดต่อสื่อสารและทำรายการผ่านช่องทางใดก็ได้ตามความต้องการของลูกค้า

ปัจจัยช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

ล้ำหน้า และแตกต่างอย่างโดดเด่นด้วยแพลทฟอร์มการขาย และ API ที่ปรับได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของธุรกิจ

 

*Gartner ไม่ได้ให้การรับรองเวนเดอร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ปรากฏอยู่ในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยนี้ และไม่ได้ชี้นำให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเลือกใช้บริการเวนเดอร์ดังกล่าวที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุด หรือในลำดับถัดไป การเผยแพร่ผลงานการวิจัยของ Gartner ประกอบไปด้วยความคิดเห็นจากหน่วยงานวิจัยของ Gartner ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ไม่ควรนำไปตีความนอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงที่ระบุในรายงาน Gartner ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน การแสดงความคิดเห็น หรือข้อสรุปอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งหมายรวมถึงการรับประกันใดๆ จากบริษัทผู้ให้บริการ หรือประสิทธิภาพสำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ.