Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris rešenje je lider među rešenjima za upravljanje marketinškim kampanjama kroz sve kanale interakcije prema Gartnerovom izveštaju „Magic Quadrant“

SAP Hybris Marketing Cloud proglašen je liderom među softverskim rešenjima, prema Gartnerovom izveštaju „Magic Quadrant“, jer omogućava fokusiranost na ostvarivanje personalizovane interakcije sa kupcima.

Za više detalja o sprovedenoj Gartner Magic Quadrant analizi preuzmite besplatan primerak ovog izveštaja.

Gartnerov izveštaj „Magic Quadrant“ o softverskim rešenjima za upravljanje marketinškim kampanjama za 2017 godinu

Omogućite kupcima i/ili korisnicima konzistentno, relevantno i kontekstualno iskustvo koristeći SAP Hybris Marketing Cloud rešenje

SAP Hybris Marketing Cloud rešenje omogućava:
detaljan uvid u namere i ponašanje kupca

prikupljajte, upotpunite, konsolidujte podatke o kupcu u okviru jednog rešenja.

personalizovana iskustva u realnom vremenu

ostvarite odnose sa kupcima na osnovu interakcije prilagođene kontekstu u sadašnjem trenutku.

brz i agilan marketing

optimizirajte donošenje odluka u oblasti marketinga zahvaljujući potpuno transparentnim i sveobuhvatnim marketinškim procesima.

 

*Gartner ne reklamira IT kompanije, kao ni proizvode ili usluge opisane u svojim istraživačkim izdanjima niti daje savete korisnicima da biraju samo IT kompanije sa najvišim ocenama. Gartnerova istraživačka izdanja sadrže mišljenja predstavnika istraživačke organizacije Gartner i ne treba ih tumačiti kao iznošenje opštih činjenica. Gartner se odriče svih garancija, izraženih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo kakve garancije za prodaju ili pogodnost za određenu namenu.