Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris: Líder v oblasti riadenia viackanálových kampaní podľa magického kvadrantu spoločnosti Gartner

Spoločnosť SAP bola v magickom kvadrante spoločnosti Gartner hodnotiacom riešenia riadenia viackanálových kampaní za rok 2017 vyhodnotená ako líder. Riešenie SAP Hybris Marketing Cloud sa zameriava na riadenie a realizáciu skúseností zákazníkov v marketingových a reklamných kanáloch.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o hodnotení v správe magického kvadrantu spoločnosti Gartner, stiahnite si jej bezplatnú kópiu.

Správa magického kvadrantu spoločnosti Gartner hodnotiaca riadenie viackanálových kampaní za rok 2017

Porozumejte svojim zákazníkom a poskytujte im relevantné kontextové skúsenosti s riešením
SAP Hybris Marketing Cloud

Tu sú niektoré z hlavných funkcií:
Podrobné informácie o zákazníkoch

Zaznamenávajte údaje o zákazníkoch, obohacujte ich z ďalších zdrojov a skonsolidujte ich do jedného zobrazenia.

Okamžité prispôsobenie skúseností

Poskytujte zákazníkom prispôsobené skúsenosti na základe kontextu v reálnom čase.

Rýchly a agilný marketing

Optimalizujte marketingové rozhodnutia pomocou prehľadných a komplexných marketingových procesov.

 

*Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a používateľom technológií neodporúča vyberať len dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov pracovníkov jej výskumnej organizácie a nemali by sa považovať za tvrdenia faktov. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom akékoľvek záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, vrátane záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.