Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris: Признат от Gartner MQ за лидер в управлението на многоканалнитекампании

Компанията SAP е позициониранa като лидер в доклада на Gartner Magic Quadrant 2017 за управление на многоканалните кампании. Решението SAP Hybris Marketing Cloud е фокусирано върху управлението на пътя на клиента и изпълнението на маркетинговите и рекламните канали.

За повече информация и поглед върху оценката на Gartner Magic Quadrant, моля изтеглете безплатното копие на доклада.

Доклад на Gartner Magic Quadrant за управление на многоканални кампании 2017

Разбирайте своите клиенти и им осигурявайте адекватни преживявания със SAP Hybris Marketing Cloud

Някои от най-добрите ни възможности са:

Задълбочена информация за клиента

Съберете, обогатете и консолидирайте данните за клиентите в един обединен преглед на клиента.

Персонализирани преживявания в реално време

Предоставяйте персонализирани преживявания на клиентите въз основа на контекст в реално време.

Бърз и гъвкав маркетинг

Оптимизирайте маркетинговите решения с напълно прозрачни маркетингови процеси от край до край.

 

*Gartner не дава препоръки относно конкретните търговци, продукти или услуги, описани в публикуваните проучвания, и не убеждава потребителите на технологични продукти и услуги да избират единствено компаниите с най-висок рейтинг или друго признание. Публикуваните проучвания на Gartner представляват мнения на организацията за проучвания на Gartner и не трябва да се разбират като фактологични твърдения. Gartner отказва отговорност за всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на това проучване, включително гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел.