Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris Marketing


SAP Hybris Marketing rešenje omogućava kontekstualni marketing u realnom vremenu. Budite relevantni i razvijajte odnos sa kupcima zahvaljujući individualnom marketinškom pristupu.
Hybris Marketing

Tradicionalne marketinške kampanje ne uspevaju da zainteresuju korisnike. Nedostaje im poznavanje interesovanja i očekivanja pojedinca u ciljnoj grupi, kao rezultat toga svima šalju istu poruku.

SAP Hybris Marketing rešenje stručnjacima za marketing omogućava da steknu bolje razumevanje kupca ili korisnika; da znaju efekte svojih aktivnosti, šta su uradili, šta rade i najvažnije šta mogu da urade.

U realnom vremenu steknite uvid u kontekst i koristite ga za pružanje personalizovanog iskustva.


SAP Hybris Marketing rešenje vam može omogućiti da:
  • Steknete uvid u namere kupaca i/ili korisnika u realnom vremenu. Na dinamičan način proširite znanje o njihovim potrebama koristeći implicitne signale koje oni šalju.
    Saznajte više
  • Omogućite jedinstveno korisničko iskustvo. Povećajte šanse za prodaju tako što ćete pružiti relevantno iskustvo korisniku kroz sve kanale interakcije. Uspostavite i unapredite odnose kako biste obezbedili lojalnost kupaca i/ili korisnika.
    Saznajte više
  • Realizujte marketinške aktivnosti brzo i agilno. Proaktivno odgovorite na zahteve kupca i/ili korisnika uz veću vidljivost i usklađenost marketinškog procesa, resursa i učinka.
    Saznajte više
hybris Marketing: Market to an audience of one hybris Marketing: Market to an audience of one
Prospekt
Povećajte efekat marketinških aktivnosti uz relevantne podatke.
U nedostatku pravih informacija gotovo 50% kompanija ima poteškoća da razume svoje potrošače, što utiče na vrednost koju marketing donosi kompaniji.
Povećajte efekat marketinških aktivnosti
Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2015 Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2015
ANALITIČKI IZVEŠTAJ
Forrester studija: Kontekstualni marketing kao imperativ
Prema studiji “Kontekstualni marketing kao imperativ” postoji značajan jaz između vrednosti koje kupac očekuje i onoga što im marketing stručnjaci pružaju.
Forrester studija: Kontekstualni marketing kao imperativ

Merken

Merken

hybris Marketing: Market to an audience of one hybris Marketing: Market to an audience of one
Pregled rešenja
SAP Hybris Marketing rešenje obezbeđuje personalizovani marketing
SAP Hybris Marketing je rešenje koje menja pravila i omogućava individualizovani i kontekstualni marketing bez ograničenja.
Rešenje obezbeđuje personalizovani marketing