Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris Marketing


Bezplatná skúšobná verzia SAP Hybris Marketing
 

 

Využívajte individuálny, osobný marketing pre masové publikum.

SAP Hybris Marketing umožňuje marketingovým spoločnostiam využívať individuálny, osobný marketing pre masové publikum. Lepšie spoznajte svojich zákazníkov, nielen v súvislosti s ich minulým správaním, ale aj pokiaľ ide o ich momentálne úmysly a motiváciu. Získajte možnosť nahliadnuť do obohateného profilu zákazníka a zdieľať tento jednotný zdroj informácií o zákazníkoch v rámci celej organizácie. Využívajte pokročilé analytické funkcie a objavujte skryté trendy a príležitosti. Poskytujte zákazníkom kontextovo relevantné skúsenosti v každej fáze ich zákazníckej cesty. Znova oslovte cieľové publikum na základe online správania, správne zacieľte svoju ponuku a uľahčite zákazníkom prijať ju. Získajte prehľad o všetkých marketingových aktivitách, aby ste mohli optimálne plánovať zdroje, podporovať správanie zamerané na zákazníka a rast.

 


O bezplatnej skúšobnej verzii

Zaregistrujte sa a získajte 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu SAP Hybris Marketing ešte dnes a osobne si vyskúšajte niektoré z jej kľúčových riešení. S touto skúšobnou verziou získate prístup k nahratým modelovým dátam, ktoré vám umožnia:

  • lepšie pochopiť svojich zákazníkov, nielen v súvislosti s ich minulým správaním, ale aj pokiaľ ide o ich momentálne zámery a motiváciu,
  • poskytovať zákazníkom kontextovo relevantné skúsenosti v každej fáze ich zákazníckej cesty,
  • získať prehľad o všetkých marketingových aktivitách, aby ste mohli optimálne plánovať zdroje, podporovať správanie zamerané na zákazníka a rast.

 


Produkty zahrnuté v bezplatnej skúšobnej verzii:

Hybris Marketing Data Management, Hybris Marketing Segmentation, Hybris Marketing Acquisition, Hybris Marketing Planning a Hybris Marketing Insight.

Ak chcete začať pracovať s BEZPLATNOU SKÚŠOBNOU VERZIOU, kliknite na žlté tlačidlo „Získať“ a hneď teraz sa zaregistrujte.

 

ZÍSKAŤ