Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris Marketing


Hybris Marketing omogućuje kontekstualni marketing u realnom vremenu. Angažirajte korisnike, zadivite ih i kultivirajte odnos s brendom pomoću marketinga jedan-na-jedan
Hybris Marketing

Tradicionalne marketinške kampanje ne uspijevaju angažirati pojedinačnog korisnika. Nedostaje im osnovnog uvida o njegovim željama i potrebama, pa nasumice odašilju iste poruke masama.

Hybris Marketing omogućuje marketinškim djelatnicima razviti dublji uvid u korisnika; kako bi upoznali čime se on bavi, što bi mogao učiniti te – najvažnije od svega – čim se bavi u ovom trenutku. Stecite trenutačni uvid u kontekst svakog korisnika, i iskoristite taj uvid kako bi ponudili visoko individualizirano iskustvo kroz vaš kanal.


SAP Hybris Marketing će vam pomoći:
  • Razumjeti korisnikove trenutačne namjere.. Dinamičko praćenje i produbljivanje korisničkih profila kroz različite izvore, kako bi se kreirao jedinstven uvid; razumijevanje korisnikovih namjera u danom trenutku prema implicitnim signalima koje daje korisnik
    SAZNAJ VIŠE
  • Ponuditi jedinstveno korisničko iskustvo. Iskoristiti mogućnosti koje pruža dani trenutak kako bi korisniku ponudili kontekstualno relevantno iskustvo kroz višestruke kanale. Kreirati novi angažman korisnika kako bi ojačao online aktivnosti i vjernost korisnika.
    SAZNAJ VIŠE
  • Brz i agilni marketing. Proaktivno reagirajte na mogućnosti za stjecanje korisnika kroz povećanu vidljivost i usklađenost s marketinškim procesima, sredstvima i performansama.
    SAZNAJ VIŠE
hybris Marketing: Market to an audience of one hybris Marketing: Market to an audience of one
White Paper
Potaknite snažniji utjecaj marketinga utjecanjem na zajednice korisnika
Naučite kako kroz zajednice korisnika možete steći bolji uvid u korisnike kako bi postigli još veći uspjeh u marketingu.
Potaknite snažniji utjecaj marketinga

 

Video
Kako približiti fanove hokeja njima najdražem sportu?
SAP Hybris Marketing Cloud omogućuje NHL-u komuniciranje s njihovim fanovima i razumijevanje njihovih očekivanja kako bi dobili više od sporta kojeg vole.
Kako približiti fanove hokeja njima najdražem sportu?

Merken

Merken

hybris Marketing: Market to an audience of one hybris Marketing: Market to an audience of one
Solution Brief
SAP Hybris Marketing: Market to an audience of one
Hybris Marketing je potpuno novo i drugačije marketinško rješenje koji omogućuje individualizirani kontekstualni marketing na najširoj skali.
Market to an audience of one