Skip to contentSkip to navigation menu

Анализаторски доклад


Доклад на Gartner "Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2016"
Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2016

 

Решението SAP Hybris Marketing е “Leader” в доклада на Гартнър "Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2016". За четвърта поредна година SAP е в "Leaders" за визия и възможности в реализацията.

Според Gartner, лидерите на MRM пазара се представят отлично. Те дават мащаб и дълбочина с интегрираната MRM функционалност, приложима както за цели предприятия, така и глобално, по всички звена на маркетинга. Лидерите успешно комуникират бизнес предложения, на които купувачите откликват.

 

Свалете копие на Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2016, за да:

  • Прочетете оценката на Gartner за 16 доставчици на решения за управление на маркетингови ресурси
  • Прочетете оценката на Gartner за 16 доставчици на решения за управление на маркетингови ресурси
  • Научете повече за пазара на управление на маркетингови ресурси

 

 

 

 


Gartner не налага доставчиците, продуктите или услугите, разгледани в публикациите си и не съветва потребителите на технологии да избират само доставчиците с най-високи рейтинги или други отличия. Изследователските публикации на Gartner се базират на проучвания на Gartner и не следва да се приемат като факти или твърдения. Gartner отхвърля всички гаранции, посочени или загатнати, включително гаранции за търговска пригодност за определена цел.