Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris Marketing


SAP Hybris Marketing позволява контекстуален маркетинг в реално време. Привлича клиентите, забавлява ги, култивира взаимоотношения между различни брандове чрез индивидуално маркетиране.
Hybris Marketing

Традиционните маркетингови кампании не успяват да привлекат индивидуалния клиент. Липсва им основно познание за желанията и нуждите на клиента и генерират масови безразборни съобщения.

SAP Hybris Marketing позволява на маркетолозите да развият по-задълбочено познание за клиента; да знаят какво е направил клиентът, какво може да направи и най-важното - какво ще направи.

Получете достъп до анализи в контекста на всеки клиент в реално време и използвайте информацията, за да осигурите силно персонализирано клиентско изживяване в различни канали.


SAP Hybris Marketing може да Ви помогне:
  • Да разберете в реално време намеренията на клиента. Динамично "прихващане" и обогатяване на клиентските профили от всички източници в тяхната цялост, с помощта на характерни за клиента сигнали, за достъп до намеренията на клиента в реално време.
    Научете повече
  • Осигурете уникално клиентско изживяване. Преобразувайте възможностите "на момента" в динамично, контекстуално релевантно клиентско изживяване в различните канали. Изградете допълнителна ангажираност, за да повишите клиентската лоялност и активност онлайн.
    Научете повече
  • Маркетинг с бързина и ловкост. Реагирайте проактивно на възможностите за привличане на клиенти с по-добрo позициониране и синхронизиране на маркетинговия процес, ресурси и изпълнение.
    Научете повече
Jak zbudować właściwą technologię dla marketingu? Jak zbudować właściwą technologię dla marketingu?
СТРАТЕГИЧЕСКИ НАРЪЧНИК
Как да използвате правилно маркетинговите технологии?
Научете кои са ключовите въпроси, които трябва да си задавате и стъпките, които трябва да предприемете при планирането на стратегия за маркетингова платформа, така че тя да изпълнява вашите сегашни и бъдещи бизнес цели.
Как да използвате правилно маркетинговите технологии?
Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2015 Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2015
Анализаторски доклад
Gartner Magic Quadrant for Marketing Resource Management 2016
За трета поредна година SAP Hybris Marketing е в категорията "Leader" за визия и практически възможности.
Gartner Magic Quadrant for MRM

Merken

Merken

hybris Marketing: Market to an audience of one hybris Marketing: Market to an audience of one
Бриф Решение
SAP Hybris Marketing: Маркетинг, насочен към всеки отделен клиент
SAP Hybris Marketing е иновативно маркетингово решение, което позволява персонализиран контекстуален маркетинг в неограничен мащаб.
Маркетинг, насочен към всеки отделен клиент