Skip to contentSkip to navigation menu

Analitički izveštaj


Gartner Magic Quadrant za elektronsku trgovinu za 2016. godinu
Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2016

 

Gartner istraživanje prikazuje da vodeće kompanije za elektronsku trgovinu pokazuju sposobnost da obezbede više funkcionalnosti, mogućnost za trgovinu u višestrukim industrijskim granama i poslovnim modelima, platforme za trgovinu koje se mogu nadograditi tako da podržavaju velike obime transakcija, usluge prodaje i podrške, kao i dodatne aplikacije koje su integrisane sa osnovnom platformom za trgovinu.

Vodeće kompanije takođe poseduju finansijsku, tehničku i organizacionu održivost i dosledno se pojavljuju u procenama klijenata kao dobavljači rešenja za elektronsku trgovinu. Osim toga, upravo ove kompanije postavljaju kriterijume za buduće poređenje sa drugim dobavljačima.

Ovaj grafički prikaz je objavila kompanija Gartner, Inc. kao deo većeg istraživačkog dokumenta i treba ga uzeti u obzir u kontekstu čitavog dokumenta. Dokument kompanije Gartner je dostupan na zahtev.

 

 

 

 

 


Kompanija Gartner ne podržava bilo koje dobavljače, proizvode ili usluge navedene u istraživačkim publikacijama, niti daje savete korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače s najvećim ocenama ili drugim oznakama. Istraživačke publikacije kompanije Gartner sadrže mišljenja organizacije za istraživanje kompanije Gartner i ne treba ih smatrati činjenicama. Kompanija Gartner ne daje bilo kakve garancije, bilo izričite ili implicitne, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući sve garancije na mogućnosti prodaje ili podobnosti za posebne svrhe.